Samfunnsansvar

Charity donation

Veldedig donasjon

Donations for the Epidemic

Donasjoner for epidemien

Letter of appointment

Ansettelsesbrev